Εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει εθελοντικά στην διοργάνωση ή να φωτογραφίσει και να τραβήξει βίντεο και να ζήσει την εμπειρία του αγώνα από μέσα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με μήνυμα ή στο 6972814830 (Μιχάλης Μέντης).

Ο αγώνας θα περνάει διαδοχικά απο τα εξής χωριά: Αγ.Πελαγια-Αγ.Αναστασία-Πετρούνι-Γερακάρι-Διακοπουλιάνικα-Καραβάς-Λαγκάδι Καραβά-Γερακάρι-Πετρούνι-Αγ.Μαρίνα-Συνεταιρισμός-Κουσουνάρι-Λιανιάνικα-Αγ. Θεόδωρος-Πιτσινάδες-Αρωνιάδικα-Αλοιζιάνικα-Φριλιγκιάνικα-Μητάτα-Καστρισιάνικα-Αρωνιάδικα-Βαμβακαράδικα-Κάμπος-Ποταμός-Αγ.Πελαγία.