ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04

08:00-09:00  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.

09:00 AΓΩΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ.

09:00-09:15  ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-9 ΕΤΩΝ (Α-Β-Γ  ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

09:15-09:30  ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ (Δ-Ε-ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

09:30-09:55  ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 13-15 ΕΤΩΝ (Α-Β-Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

10:00-10:45  ΑΓΩΝΑΣ  ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

 

11:00  AΠΟΝΟΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ .